Kárfelmérés, állapotrögzítés

A biztosításkötés és kárigényfelmérés mostantól könnyedén és minimális időráfordítással elvégezhető. A SkyEye szolgáltatása gyors, hatékony és igény szerinti adatgyűjtést és rögzítést tesz lehetővé számszerűsíthető eredményeket kínálva a döntéshozatalhoz. A nélkülözhetetlen adatok egyedülálló hatékonysággal és teljesítménnyel történő begyűjtése kiemelkedő fontosságú a káresemények értékelése során a biztosítási ágazat bármely területén. 

Gazdasági területek dokumentálása

A gazdálkodók, vállalkozók számára életbevágó jelentőséggel bírhat, ha folyamatosan naprakész információkkal, dokumentumokkal rendelkeznek gazdaságukról, vállalkozásukról. Egy káresemény bekövetkezésekor e dokumentumok képezhetik a kárfelmérés alapját, aminek egy biztosítási, kártérítési, támogatási ügy esetén komoly pénzügyi vonzata lehet. 

Gazdasági területek dokumentálása a káresemény bekövetkezése után

Egy káresemény után a biztosító vagy a támogatást nyújtó szervezet szakértője nem biztos, hogy ugyanúgy értékeli a helyzetet, mint maga a gazdálkodó. A káresemény után azonban a kár felmérésére korlátozott idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a vizsgálat valóban objektív képet mutasson. A SkyEye ekkor is tud megoldást kínálni a gazdálkodó számára azáltal, hogy a káreseményt követően röviddel eszközei segítségével tényszerűen rögzíti az állapotot és ellátja a szükséges hitelesítési adatokkal, amely egy esetleges kártérítési vagy peres ügyben döntő bizonyítékul szolgálhat a gazdálkodó számára.
 

A SkyEye szolgáltatásával történő felmérés és adatrögzítés költsége jelentéktelen ahhoz az összeghez képest, amely egy biztosítási, kártérítési ügyben kockán foroghat, ha nem rendelkezik a megfelelő bizonyítékokkal.

Alkalmazási területek: 

  • mezőgazdasági károk felmérése (belvíz, árvíz, jég, vihar, aszály, fagy, stb.)
  • állatállomány felmérése
  • természeti katasztrófák kiértékelése
  • ipari szennyezések vizsgálata 


Előnyök:

  • azonnali bevethetőség
  • igény szerint cserélhető érzékelők
  • hatalmas területi lefedettség
  • költséghatékony vizsgálatok